KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Các dự án đã tham gia

 1. Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 – 2020, Dự án 4 – An toàn Thực phẩm (2020)
 2. Chuẩn hoá bộ công cụ Pediatric Quality of Life inventory version 4.0 (PedsQL 4.0) đo lường chất lượng cuộc sống của trẻ thừa cân- béo phì từ 8-12 tuổi (2017-2018). Đề tài cấp cơ sở.
 3. Nghiên cứu điều chỉnh chuẩn đầu ra và chương trình ThS Y tế công cộng tại trường Đại học Y tế công cộng 2015. Đề tài cấp cơ sở.
 4. Đánh giá kết quả và tác động chương trình ThS Quản lý Bệnh viện tại trường Đại học Y tế công cộng 2015. Đề tài cấp cơ sở.
 5. Thói quen, mức tiêu thụ nước ngọt có ga không cồn và nguy cơ thừa cân - béo phì ở học sinh THPT Hà Nội (2015). Đề tài cấp cơ sở.
 6. Đánh giá hiệu quả của bữa ăn phụ bổ sung sản phẩm dinh dưỡng GrowMax+ và Grow Max lên tình trạng dinh dưỡng và miễn dịch của trẻ 1-3 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi tại Vĩnh Phúc (5-12/2014).
 7. Tình trạng dinh dưỡng trẻ em và an ninh thực phẩm hộ gia đình 8 tháng sau lũ lụt lịch sử năm xã Quảng Sơn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình năm 2013, (2014)
 8. Nghiên cứu các yếu tố liên quan tới thúc đẩy bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe tại 8 tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ (2013-2014)
 9. Khảo sát năng lực và nhu cầu đào tạo của Bộ môn ngoại ngữ, sinh viên và cán bộ Quản lý đào tạo các Trường Y Dược trực thuộc Bộ Y tế năm 2013, (2013)
 10. Dự án Giảm thiểu nguy cơ bệnh tật và cải thiện an toàn thực phẩm của chuỗi giá trị chăn nuôi lợn quy mô nông hộ tại Việt Nam, (2012 – 2017)
 11. Dự án Bước đầu xây dựng ngành nghiên cứu Sức khỏe sinh thái ở khu vực Đông Nam Á (2012 – 2016)
 12. Đánh giá mô hình thử nghiệm đào tạo 18 tháng cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số tại 3 tỉnh Hà Giang, Ninh Thuận và Kon Tum được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 7/2011
 13. Phát triển khung chương trình đào tạo của khóa học Một sức khỏe, Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học khu vực Đông Nam Á, Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (2012-2014)
 14. Thực trạng quản lý dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ tại Việt Nam, (2010 – 2012)
 15. Đánh giá thực trạng và nhu cầu đào tạo sau đại học chuyên ngành Y giai đoạn 2007-2010, (2009 – 2011)
 16. Dự án Nâng cao năng lực đào tạo YTCC tại trường ĐH YTCC, (2007 – 2012)
 17. Một số yếu tố liên quan đến bạo lực gia đình tại huyện An Dương, Hải phòng (2006)
 18. Thực trạng và sử dụng dịch vụ chăm sóc trước và sau khi sinh của các bà mẹ tại 1 số tỉnh Tây Nguyên, (2003 – 2005)

Dịch vụ tư vấn

 1. Review intervention projetcs and researches on safe motherhood area in Vietnam period 2001-2005, UNFPA, 2005
 2. The evaluation of the pilot intervention training and utilization of 18 –month ethnic minority midwives in 3 provinces Ha Giang, Ninh Thuan and Kon Tum, MOH and UNFPA, 2011
 3. Rà soát mô hình làm mẹ an toàn tại Ninh Thuận và Kon Tum, UNFPA, 2013
 4. Đánh giá 10 năm thực hiện pháp lệnh phòng chống mại dâm, UNFPA, 2014

 

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM