KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Nhân sự của Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm

Ảnh Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính Liên hệ
TS. Lưu Quốc Toản

Trưởng Bộ môn

Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Y tế công cộng, Dinh dưỡng, An toàn Thực phẩm

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng, Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

lqt@huph.edu.vn

PGS. TS. Nguyễn Thanh Hà

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Y tế công cộng

Giảng viên cao cấp, Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Dinh dưỡng, Y tế công cộng

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng
nth1@huph.edu.vn

NCS. Lê Thị Thu Hà

Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Dinh dưỡng, Y tế công cộng

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn hỗ trợ luận văn học viên sau đại học
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa, trường Đại học Y tế công cộng
ltth@huph.edu.vn

ThS. BS. Nguyễn Thị Mai Nhiên

Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Dinh dưỡng, Hồi sức cấp cứu

 • Giảng dạy
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng
ntmn@huph.edu.vn

ThS. Hoàng Khắc Tuấn Anh

Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Dinh dưỡng và thực phẩm

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn hỗ trợ luận văn học viên sau đại học
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng
hkta@huph.edu.vn

ThS. BS. Ngô Thanh Hằng

Giảng viên Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, Trường Đại học Y tế công cộng

Chuyên ngành Dinh dưỡng, Y học dự phòng

 • Giảng dạy
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng
nth18@huph.edu.vn

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM