TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG
VÀ NGHỀ NGHIỆP

Khoa Sức khỏe Môi trường nghề nghiệp là một khoa thuộc Trường Đại học Y tế cộng cộng. Cấu trúc của Khoa gồm 4 bộ môn: Sức khỏe môi trường; Sức khỏe an toàn nghề nghiệp; Dinh dưỡng - an toàn vệ sinh thực phẩm; Phòng chống thảm họa. Nhiệm vụ chính của Khoa là giảng dạy các vấn đề chuyên môn của Khoa cho các nhóm đối tượng, thiết kế và triển khai các nghiên cứu khoa học cũng như thực hiện các nhiệm vụ tư vấn thuộc lĩnh vực Sức khỏe môi trường - Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp - Dinh dưỡng & An toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thảm họa, sinh thái và sức khỏe môi trường cũng như các nghiên cứu khác trong lĩnh vực y tế công cộng. Cùng với chiến lược phát triển chung của nhà trường, Khoa SKMT-NN tập trung chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Các cán bộ, giảng viên của các bộ môn trong khoa và trung tâm liên tục được tham gia các khóa học đào tạo và nghiên cứu trong các lĩnh vực mà khoa phụ trách.

Trong năm tới, Khoa đang tiến hành xây dựng chương trình thạc sỹ chuyên nghành Sức khỏe môi trường nghề nghiệp, tham gia giảng dạy chương trình cử nhân xét nghiệm Y học dự phòng

Xem tiếp