KHOA  SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN SỨC KHỎE AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP

Giới thiệu bộ môn sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Bộ môn Sức khoẻ - An toàn Nghề nghiệp thuộc Khoa Sức khoẻ Môi trường Nghề nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng. Với đội ngũ cán bộ được đào tạo chuyên sâu về Sức khoẻ - An toàn nghề nghiệp và các kiến thức liên quan trong lĩnh vực Y tế công cộng, bộ môn đảm nhận giảng dạy chính môn học Sức khoẻ - An toàn nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các cán bộ của bộ môn còn tham gia giảng dạy cho các môn học khác cho các đối tượng cử nhân, cao học và chuyên khoa cấp I y tế công cộng như môn Sức khỏe môi trường, Phòng chống tai nạn thương tích, Vệ sinh học Đại cương Môi trường Nghề nghiệp, Sức khoẻ Trường học, Đánh giá Nguy cơ Sức khoẻ Môi trường Nghề nghiệp.

Sức khoẻ - An toàn nghề nghiệp là một chuyên ngành thiết yếu trong Y tế công cộng, quan tâm đến vấn đề sức khoẻ và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe của một bộ phận rất quan trọng trong xã hội, đó là người lao động. Các môn học trong chương trình chính quy dành cho Cử nhân, Thạc sĩ, CK I YTCC cũng như các khóa đào tạo ngắn hạn về SK nghề nghiệp cung cấp những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực Sức khoẻ và An toàn nghề nghiệp góp phần cải thiện điều kiện lao động và chăm sóc sức khỏe cho người lao động đặc thù theo các ngành nghề.

Cùng với chiến lược chung của nhà trường, bộ môn tập trung chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy. Các cán bộ của bộ môn liên tục tham gia các khoá đào tạo và các nghiên cứu, đồng thời tự học hỏi để nâng cao kiến thức, kỹ năng giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vự Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp nói riêng và lĩnh vực Y tế công cộng nói chung. Bên cạnh  đội ngũ giảng viên biên chế thuộc nhà trường, Bộ môn còn có một đội ngũ giảng viên mời giảng đều là những chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Sức khỏe – An toàn nghề nghiệp và đảm nhiệm các cương vị quan trọng trong Bộ Y tế và các Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực này.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy, Bộ môn chú trọng vào các hoạt động nghiên cứu, đặc biệt về các lĩnh vực sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp của người lao động làm việc trong một số ngành nghề như ngành Y tế, ngành Nông nghiệp, ngành Sản xuất hoá chất, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khoẻ người lao động, sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp của công nhân nữ làm việc ở các khu công nghiệp và các vấn đề tâm sinh lý và Ecgonomy của người lao động.

Một lĩnh vực hoạt động khác của bộ môn là các hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp. Cụ thể, Bộ môn đã cung cấp các chương trình đào tạo cho các cán bộ làm công tác sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp trong một số ngành nghề đặc biệt là ngành y tế và các ngành nghề có sử dụng hoá chất độc hại. Bộ môn cũng có kinh nghiệm tư vấn về đảm bảo các chính sách về môi trường lao động và kiểm soát và cải thiện môi trường lao động cho các doanh nghiệp