KHOA  SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN SỨC KHỎE AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP

Chương trình đào tạo của bộ môn Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Hiện nay, Bộ môn đang giảng dạy các môn học sau:

Chương trình sau đại học:

 • Môn Sức khoẻ nghề nghiệp và môn An toàn vệ sinh lao động trong ngành Y tế dành cho đối tượng Sau đại học Y tế công cộng/ Quản lý bệnh viện
 • Môn Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện cho đối tượng Sau đại học Quản lý bệnh viện/ Kỹ thuật xét nghiệm y học
 • Chương trình đào tạo ngắn hạn An toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở y tế dành cho đối tượng làm công tác y tế lao động trong các cơ sở y tế
 • Chương trình huấn luyện cấp chứng chỉ Y tế lao động cho người làm công tác y tế lao động
 • Chương trình đào tạo ngắn hạn về kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện
 • Chương trình tập huấn chẩn đoán và dự phòng bệnh nghề nghiệp (nhóm bệnh phổi - phế quản)

Chương trình đại học:

Chương trình Cử nhân Y tế công cộng chung:

 • Môn Sức khoẻ nghề nghiệp cơ bản
 • Môn Sức khỏe nghề nghiệp

Chương trình Cử nhân Xét nghiệm Y học dự phòng

 • Môn Xét nghiệm đánh giá chất lượng môi trường lao động
 • Môn Xét nghiệm Môi trường Nghề nghiệp 2

Chương trình Cử nhân Dinh dưỡng 

 • Môn Dinh dưỡng lứa tuổi và lao động
 • Môn Bệnh học dinh dưỡng

Chương trình Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường

 • Môn An toàn vệ sinh lao động
 • Môn Thực tập An toàn vệ sinh lao động

Chương trình Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học

 • Môn Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện