KHOA  SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN SỨC KHỎE AN TOÀN NGHỀ NGHIỆP

Nhân sự của bộ môn Sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

Ảnh Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính Liên hệ

Nguyễn Thúy Quỳnh

(Trưởng bộ môn)

Bác sĩ

PGS. Tiến sĩ Y tế công cộng

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Bộ môn Sức khoẻ và An toàn Nghề nghiệp

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì xây dựng và phát triển chương trình đào tạo.
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động và phát triển bộ môn.
 • Tham gia tư vấn trong linh vực Y tế công cộng và Sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp
 • Phụ trách giảng dạy, NCKH và phát triển các mảng chuyên sâu về các yếu tố sinh học và ảnh hưởng sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp và dịch tễ học nghề nghiệp
 • Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

 

ntq@huph.edu.vn

Nguyễn Ngọc Bích

(Trưởng Khoa)

Bác sỹ

Phó giáo sư Tiến sỹ Y tế công cộng chuyên ngành Khoa học Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo
 • Đề xuất, chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và Hướng dẫn sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học,
 • Phụ trách giảng dạy, NCKH và phát triển các mảng chuyên sâu về Tâm sinh lý lao động và Ergonomy, Độc học nghề nghiệp, An toàn và TNTT nghề nghiệp.Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng bộ môn và của Trường.

 

nnb@huph.edu.vn

Trần Thị Thu Thủy

(Giảng viên)

Tiến sĩ Sức khoẻ An toàn nghề nghiệp

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn hỗ trợ luận văn học viên sau đại học
 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo
 • Đề xuất, chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và Hướng dẫn sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học,
 • Phụ trách giảng dạy, NCKH và phát triển các mảng chuyên sâu về Tâm sinh lý lao động và Ergonomy, Quản lý nguy cơ sức khỏe an toàn nghề nghiệp.
 • Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng bộ môn và của Trường.

 

tttt@huph.edu.vn

Vũ Thái Sơn

(Giảng viên)

Bác sĩ

Thạc sĩ Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo
 • Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và Hướng dẫn sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học,
 • Phụ trách giảng dạy, NCKH và phát triển các mảng chuyên sâu về An toàn lao động, Độc chất, Quản lý nguy cơ sức khỏe an toàn nghề nghiệp và Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Trưởng bộ môn, Khoa SKMT&NN và của Trường.

vts@huph.edu.vn

Nguyễn Thị Hường

(Giảng viên)

Kỹ sư

Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo
 • Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và Hướng dẫn sinh viên, học viên nghiên cứu khoa học
 • Phụ trách giảng dạy, nghiên cứu khoa học các mảng chuyên sâu về Khoa học Môi trường và Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Trưởng Bộ môn, Khoa SKMTNN và Trường
nth7@huph.edu.vn