KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Chương trình đào tạo Bộ môn Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

Chương trình đào tạo

Hiện nay, Bộ môn Dinh dưỡng đang giảng dạy các môn học sau:

Chương trình sau đại học:

 • Dinh dưỡng cộng đồng và an toàn thực phẩm

Chương trình đại học:

Cử nhân Y tế công cộng:

 • Đại cương Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
 • Dinh dưỡng cơ bản và xây dựng khẩu phần dinh dưỡng
 • Bệnh truyền qua thực phẩm và đánh giá nguy cơ an toàn thực phẩm
 • Các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm

Cử nhân Dinh dưỡng:

 • Dinh dưỡng cơ bản và khoa học thực phẩm
 • Các phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng
 • Xây dựng, quản lý và triển khai can thiệp dinh dưỡng tại cộng đồng
 • Xây dựng và đánh giá khẩu phần dinh dưỡng
 • Dinh dưỡng trong điều trị một số bệnh nội khoa và rối loạn chuyển hóa
 • Dinh dưỡng điều trị trong một số bệnh ngoại khoa và nhi khoa
 • Các kỹ thuật đánh giá và can thiệp dinh dưỡng trong bệnh viện
 • Tổ chức, quản lý đơn vị dinh dưỡng Bệnh viện và các cơ sở dịch vụ

Cử nhân công tác xã hội:

 • Đại cương dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
 • Xây dựng khẩu phần và tư vấn dinh dưỡng

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM