KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Tài liệu ấn phẩm của Bộ môn Sức khỏe môi trường

 1. Nguyễn Thị Tuyết Anh, Bùi Thị Dung, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Thị Bích Thảo, Đỗ Trung Dũng. 2022. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh sán lá truyền qua cá và một số yếu tố liên quan của người dân ở hai xã Vũ Linh và Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái năm 2021. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, 6(3) 117-125.

Nhữ Văn Hùng, Phạm Đức Phúc, Đỗ Trung Dũng, Bùi Thị Dung, Nguyễn Thị Bích Thảo. 2021. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh sán lá gan nhỏ và một số yếu tố liên quan đến thực hành của người dân xã Hà Vinh và Hà Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa năm 2021. Tạp chí Y Dược học, 29 (9), 22-26.Bài báo khoa học tiếng Việt

 1. Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Văn Trung, Đào Lê Hoàng Minh, Lê Thị Thanh Hương (2022) Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk năm 2019. Tạp chí Y học cộng đồng, tập 63, số 03-2022
 2. Lê Thị Thanh Hương, Đoàn Bé Năm, Đào Lê Hoàng Minh, Nguyễn Quỳnh Anh (2022) Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue của người dân tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2021. Tạp chí Y học cộng đồng, tập 63, số 03-2022.
 3. Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Trọng Hoàng, Đào Lê Hoàng Minh, Nguyễn Quỳnh Anh (2022) Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ năm 2021. Tạp chí Y học cộng đồng, tập 63, số 02-2022.
 4. Nguyễn Thị Tuyết Anh, Bùi Thị Dung, Phạm Đức Phúc, Nguyễn Thị Bích Thảo, Đỗ Trung Dũng. 2022. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống bệnh sán lá truyền qua cá và một số yếu tố liên quan của người dân ở hai xã Vũ Linh và Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái năm 2021. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, 6(3) 117-125.
 5. Nhữ Văn Hùng, Phạm Đức Phúc, Đỗ Trung Dũng, Bùi Thị Dung, Nguyễn Thị Bích Thảo. 2021. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh sán lá gan nhỏ và một số yếu tố liên quan đến thực hành của người dân xã Hà Vinh và Hà Dương, huyện Hà Trung, Thanh Hóa năm 2021. Tạp chí Y Dược học, 29 (9), 22-26.
 6. Lê Minh Đạt, Lê Thị Thanh Hương, Đỗ Ngọc Sơn, Nguyễn Lương Hiền, Hoàng Thị Thu Thuỷ, Trần Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Hương Thảo, Lê Vũ Anh (2021). Thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15 – 24 tuổi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Y tế Công cộng, số 57 tháng 12-2021.
 7. Lê Minh Đạt, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Đăng Tuấn, Lê Thuý Phượng, Đỗ Ngọc Sơn, Lê Vũ Anh (2021) Kiến thức, thái độ về thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15 – 24 tuổi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Tạp chí Y tế Công cộng, số 57 tháng 12-2021.
 8. Lê Thị Thanh Hương, Lê Minh Đạt, Nguyễn Lương Hiền, Nguyễn Phương Anh, Đỗ Ngọc Sơn, Đinh Thị Phương Nga, Lê Vũ Anh (2021) Thực trạng phơi nhiễm với quảng cáo thuốc lá điện tử của thanh thiếu niên 15 – 24 tuổi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Tạp chí Y tế Công cộng, số 57 tháng 12-2021.
 9. Lưu Quốc Toản, Nguyễn Công Cừu, Phan Thanh Hòa, Lê Quang Trí, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hường (2021) Kiến thức và thực hành sử dụng an toàn thuốc bảo vệ thực vật của người dân tại tỉnh Đồng Tháp năm 2020, Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển, tập 05, số 05-2021
 10. Trần Thị Vân Anh, Lê Thị Thanh Hương (2021) Kiến thức và thái độ của sinh viên hệ đại học chính quy trường Đại học Xây dựng về thuốc lá điện tử và một số yếu tố liên quan năm 2021, Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển, tập 05, số 05-2021
 11. Trần Thị Kim Phương, Lê Thị Thanh Hương, (2021) Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn của người pha phun thuê tại huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Tạp chí Y học Cộng đồng, tập 62, số 7 - 2021
 12. Phan Thị Thu Trang, Võ Văn Hải, Lê Thị Thanh Hương (2021). Thực trạng phân loại chất thải rắn y tế tại Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Tạp chí Y học Cộng đồng tập 63 số 2 - 2021
 13. Nguyễn Quỳnh Anh, Lê Văn Trung, Lê Thị Thanh Hương (2021), Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa huyện Krông Bông, tỉnh Đăklak năm 2019, Tạp chí Y học cộng đồng, số 2-2021
 14. Văn Diệu Anh, Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Thị Thanh Hương, Vũ Thế Hưng (2020). Lồng ghép đánh giá tác động sức khoẻ trong đánh giá tác động môi trường: Phương pháp tiếp cận đề xuất. Tạp chí môi trường, số 08-2020
 15. Phan Thị Thu Trang, Trần Thị Tuyết Hạnh, Đỗ Thị Hạnh Trang, Lưu Quốc Toản, Trần Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị Thanh Hương (2020). Khoảng trống năng lực ngành công nghệ kỹ thuật môi trường. Tạp chí Y học Cộng đồng, tập 55, số 2 - 2020.
 16. Đặng Thị Phương Thảo, Lê Thị Thanh Hương (2020). Chất lượng nước sinh hoạt nông thôn ở các trạm cấp nước tập trung tại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015 - 2019. Tạp chí Y tế công cộng, số 53 tháng 9/2020
 17. Nguyễn Thị Tuyết, Lê Thị Thanh Hương (2020) Kiến thức, thái độ về tác hại của thuốc lá và thực trạng hút thuốc lá của học viên tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020. Tạp chí Y học cộng đồng, tập 59, số 6, 2020
 18. Đặng Thị Cường, Lê Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Thu Hương (2020) Thực trạng hút thuốc lá và kiến thức, thái độ phòng chống tác hại của thuốc lá ở học sinh trường trung học phổ thông Phú Xuân, thành phố Buôn Ma Thuật năm 2020. Tạp chí Y dược học - Năm thứ nhất, tháng 10/2020
 19. Nguyễn Phước Huy, Trần Thị Tuyết Hạnh, 2020. Thực trạng nhiễm Salmonella spp. trong thịt lợn và một số yếu tố ảnh hưởng tới điều kiện an toàn thực phẩm của các quầy bán thịt lợn tại chợ Đà Lạt năm 2019. Tạp chí Y tế công cộng, số 51.
 20. Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Hồng Phi, Nguyễn Thị Minh Thành, Dương Hải Yến, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Văn Minh, 2019. Thực trạng thành tích xuất bản quốc tế của các trường đại học, khoa và viện nghiên cứu Y Dược tại Việt Nam năm 2019. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, Tập 03, Số 04-2019.
 21. Lê Thị Châu, Trần Thị Tuyết Hạnh 2019. Đánh giá công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. Tập 03, Số 03-2019
 22. Lê Thị Khánh Quy, Nguyễn Thanh Hà, Lê Thị Thanh Hương, (2019). Thực trạng tuân thủ rửa tay thường quy của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại bốn khoa lâm sàng, Bệnh viện Bà Rịa năm 2019. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển, tập 3, số 04-2019
 23. Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Thanh Hương, Hoàng Thế Kỷ, Lê Thị Thu (2019). Các sản phẩm thuốc lá mới: ảnh hưởng sức khoẻ và bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới. Tạp chí Y tế Công cộng, số 50 tháng 12/2019
 24. Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Thị Tuyết Hạnh, Đỗ Thị Hạnh Trang, Lưu Quốc Toản, Trần Thị Thu Thuỷ, Phan Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị Thanh Hương (2019). Đánh giá nhu cầu nhân lực ngành công nghệ kỹ thuật môi trường. Tạp chí Y học Cộng đồng số 6(53) tháng 11+12/2019
 25. Ngô Thị Mỹ Liên, Lê Thị Thanh Hương (2019). Thực trạng tuân thủ rửa tay thường quy của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang năm 2019 và một số yếu tố ảnh hưởng. Tạp chí Y tế công cộng, số 48, trang 23-29.
 26. Vanhnasack Saenthavisouk, Lê Thị Thanh Hương, Vũ Sinh Nam (2019). Kiến thức, thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue của người dân và một số yếu tố liên quan tại làng Huaylau, thành phố Pakse, tỉnh Champasack, CHDCND Lào năm 2019. Tạp chí Y tế công cộng, số 48, trang 30-37.
 27. Vũ Thị Diệu Linh, Lê Thị Thanh Hương (2019). Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tỉnh Ninh Bình năm 2019, Tạp chí Y tế công cộng, số 48, trang 47-54
 28. Trần Vũ, Nguyễn Tiến Thắng, Hoàng Thế Kỷ, Lê Thị Thanh Hương, Lê Vũ Anh (2019). Thực trạng sử dụng đồ uống có cồn ở người trưởng thành tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Thái Bình và Đồng Tháp năm 2018. Tạp chí Y tế công cộng, số 47, trang 14-23.
 29. Nguyễn Tiến Thắng, Trần Vũ, Hoàng Thế Kỷ, Lê Thị Thanh Hương, Lê Vũ Anh (2019). Chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại hai huyện Tiền Hải, Thái Bình và Thanh Bình, Đồng Tháp năm 2018. Tạp chí Y tế công cộng, số 47, trang 39-46
 30. Lê Thị Thanh Hương, Hoàng Thế Lực, Đỗ Mạnh Cường, Trần Thị Tuyết Hạnh (2019). Đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của người dân xã Phương Điền, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh năm 2018. Tạp chí Y tế công cộng, số 47, trang 31-38.
 31. Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Vân Anh (2019). Thực trạng vi phạm quy định cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại 5 thành phố trực thuộc trung ương ở Việt Nam năm 2017. Tạp chí Y tế công cộng, số 47, trang 6-13. 
 32. Lê Thị Thanh Hương, Lê Vũ Anh (2019). Kiến thức, thái độ về tác hại của thuốc lá và thực trạng sử dụng thuốc lá của người trưởng thành ở hai huyện nông thôn Việt Nam năm 2018. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 478, số 1, tháng 5/2019, tr. 129-132
 33. Lê Thị Thanh Hương, Lê Vũ Anh (2019). Kiến thức, thái độ về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và tuân thủ quy định không hút thuốc lá nơi công cộng của người trưởng thành tại 2 huyện nông thôn Việt Nam năm 2018. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 478, số 2, tháng 5/2019, tr. 135-139
 34. Vũ Hữu Tuyên, Trần Thị Tuyết Hạnh, 2019. Thực hành và một số yếu tố liên quan tới thực hành sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của người dân tộc thiểu số trồng cam, quýt tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 478, số 1, trang 137-141.
 35. Ngô Trọng Hùng, Trần Thị Tuyết HạnhLê Thị Thanh Hương (2019). Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế tại các trạm y tế ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2017. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 478, số 1, tháng 5/2019, tr. 146-150.
 36. Lê Thị Thanh Hương, Lê Vũ Anh (2019). Kiến thức, thái độ về tác hại của thuốc lá và thực trạng sử dụng thuốc lá của người trưởng thành ở hai huyện nông thôn Việt Nam năm 2018. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 478, số 1, tháng 5/2019, tr. 129-132.
 37. Trần Thị Tuyết Hạnh, Lê Thị Thanh Hương (2019). Đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng của ngành y tế tỉnh Yên Bái với biến đổi khí hậu. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 478, số 1, tháng 5/2019, tr. 45-49.
 38. Lê Thị Thanh Hương (2019). Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại thuốc lá ở các điểm bán lẻ thuốc lá tại Bình Định, Đồng Tháp và Bạc Liêu năm 2018. Tạp chí Y học cộng đồng, số 3 (50), trang 114-119.
 39. Lê Thị Thanh Hương, Hoàng Thị Thanh Nga (2019). Hoạt động của nhân viên y tế thôn bản trong đợt dịch sốt xuất huyết Dengue tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang năm 2017 và một số yếu tố ảnh hưởng. Tạp chí Y học cộng đồng, số 3 (50), trang 63-68.
 40. Ngô Lương Lam Kiều, Trần Thị Vân Anh, Lê Thị Thanh Hương (2019). Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận năm 2018. Tạp chí Y học thực hành, số 3/2019, tr. 43-46.
 41. Lê Thị Thanh Hương, Lưu Văn Trị (2018). Thực trạng phóng uế bừa bãi tại cộng đồng người dân tộc thiểu số Raglai và một số yếu tố liên quan tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Tạp chí Y tế công cộng, số 46, tr. 16-24.
 42. Trần Thu Phương, Trần Thị Tuyết Hạnh, 2018. Tổng quan về các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu của ngành y tế trên thế giới và Việt Nam. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển, Tập 2, số 3, trang 6-13.
 43. Nguyễn Thanh Long, Trần Thị Tuyết Hạnh, 2018. Thực hành về an toàn thực phẩm của người chế biến chính tại các bếp ăn tập thể của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018. Tạp chí Y tế công cộng, Số 46, trang 62-69.
 44. Vũ Ngọc Thúy, Lê Thị Thanh Hương, Hoàng Minh Đức, Vũ Trọng Dược (2018). Hiệu quả của bẫy Gravid Aedes Trap (GAT) trong giám sát muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết Dengue tại Hà Nội, năm 2018. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 28, số 6, pp. 36-43.
 45. Đỗ Thị Thanh Ngân, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Hà (2018). Kiến thức, thực hành rửa tay bằng xà phòng của người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 28, số 4 phụ bản, pp. 58-65.
 46. Lưu Văn Trị, Lê Thị Thanh Hương (2018). Thực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh của người dân tộc Raglay và một số yếu tố liên quan tại huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 28 (4), pp. 159-164.
 47. Lê Thị Nhật Duyên, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thanh Hà (2018). Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh tay chân miệng của người chăm sóc chính trẻ dưới 5 tuổi tại xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, năm 2018. Tạp chí Y học Dự phòng, Tập 28 (4), pp. 42-47.
 48. Nguyễn Thị Nhung, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Hương (2018). Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại các phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Y tế Sóc Sơn, năm 2017. Tạp chí Y học cộng đồng, số 4 (45), trang 43-48.
 49. Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Hương (2018). Một số yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý chất thải rắn y tế tại Trung tâm Y tế Sóc Sơn năm 2017. Tạp chí Y học thực hành, số 5 (1071), pp. 127-131.
 50. Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Vân Anh, Trần Minh Trí (2018). Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh năm 2017. Tạp chí Y học thực hành, số 5 (1071), pp. 147-151
 51. Nguyễn Văn Hai, Lê Thị Thanh Hương (2018). Thực trạng nhiễm giun đũa chó mèo ở học sinh Trường Tiểu học Gò Đen, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An năm 2017. Tạp chí Y học cộng đồng, số 42, trang 101 – 107
 52. Đinh Thị Phương Hoa, Phạm Đức Phúc, Trần Thị Tuyết Hạnh, Mai Anh Đào, Phạm Thị Hiếu, Lê Thị Thuý (2017), Thực hành sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật của người phun thuốc tại xã Nam Phong, Thành phố Nam Định năm 2015, Tạp chí Y học Thực hành (1045), số 6, trang 221-223.
 53. Nguyễn Hiến, Trần Thị Tuyết Mai, Trần Thị Tuyết Hạnh (2017), Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh do vi rút Zika của phụ nữ từ 18 – 40 tuổi tại phường Phước Hòa, thành phố NhaTrang, tỉnh Khánh Hòa năm 2017, Tạp chí khoa học Nghiên cứu Sức khoẻ và Phát triển, Tập 1, số 2, trang 11-18.
 54. Trần Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Tuyết Hạnh, Vũ Đức Chính (2017), Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng tới sử dụng hóa chất diệt côn trùng trong gia đình của người dân Thành phố Bắc Giang, năm 2017. Tạp chí Y tế công cộng, số 44, trang 24-29
 55. Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Thị Thanh Hương (2017). Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại các trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế Sóc Sơn năm 2017. Tạp chí Y học cộng đồng, số 41, trang 99 – 104
 56. Nguyễn Như Nga, Lê Thị Thanh Hương, Đỗ Thành Hưng (2017). Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh tay chân miệng của giáo viên mầm non tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, năm 2017. Tạp chí Y học cộng đồng, số 40, trang 41-47
 57. Trần Thị Vân Anh, Lê Thị Thanh Hương, Trần Khánh Long, Hà Anh Đức (2017). Thực trạng vi phạm các quy định về quảng cáo, khuyến mại sản phẩm rượu tại các điểm bán lẻ tại Việt Nam năm 2015. Tạp chí Y học cộng đồng, số 38 (tháng 5 + 6/2017), trang 104-208.
 58. Trần Khánh Long, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Vân Anh, Hà Anh Đức (2017). Thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai các quy định cấm quảng cáo và khuyến mại rượu bia tại Việt Nam. Tạp chí Y học cộng đồng, số 39 (Tháng 7+8/2017), trang 63-68.
 59. Trần Khánh Long, Trần Thị Vân Anh, Phùng Xuân Sơn, Lê Thị Thanh Hương (2017). Thực trạng vi phạm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá tại các điểm bán lẻ thuốc lá tại Đồng Tháp và Bạc Liêu, 2015-2016. Tạp chí Y học dự phòng, Tập 27 (số 5), trang 256-261.
 60. Nguyễn Văn Sĩ, Lê Thị Thanh Hương (2017). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhà tiêu hợp vệ sinh của người dân xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp năm 2016. Tạp chí Y học cộng đồng, số 36, tháng 1 + 2 năm 2017, trang 70-74.
 61. Trần Thị Tuyết Hạnh (2017). Truyền thông nguy cơ Sức khoẻ môi trường: khái niệm và một số thách thức.Tạp chí Môi trường. Số 5/2017, trang 28-30.
 62. Công Ngọc Long, Hoàng Ngọc Sơn. (2017). Tổng quan nghiên cứu trên thế giới về tác động lên sức khoẻ của hạn hán. 
 63. Đỗ Thị Hạnh Trang, Hà Văn Như, Trần Thị Điệp (2017). Tác động tâm lý của thiên tai lên người dân tại hai tỉnh miền Trung Việt Nam. Tạp chí Y học dự phòng. 27:5/2017. 130-136.
 64. Đỗ Thị Hạnh Trang, Hà Anh Đức. Nguyễn Thị Thuý Hồng (2017). Kiến thức, thực hành phòng biến chứng tăng huyết áp ở bệnh nhân tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại huyện Tân Yên, Bắc Giang. Tạp chí Y học thực hành. Số tháng 4 năm 2017

Bài báo khoa học tiếng Anh

 1. Pham Thi Lan Chi, Vu Thi Hoang Lan, Le Tu Hoang, Le Thi Thanh Huong, Bui Thi Tu Quyen (2024) Impact of burning incense/joss paper on outdoor air pollution: An interrupted time series analysis using Hanoi air quality data in 2020. Global Journal of Health Science 16(3)
 2. Nguyen TTB, Bui DT, Losson B, Dahma H, Nguyen ATT, Nhu HV, et al. (2024) Effectiveness of health education in improving knowledge, attitude and practice related to foodborne zoonotic trematodes in Vietnam, with a particular focus on Clonorchis sinensis. Trop Med Int Health. 2024. doi: 10.1111/tmi.13972
 3. Le Thi Thanh Huong, Le Tu Hoang, Le Minh Dat, Nguyen Tien Thang (2023) Exposure to E-Cigarette Advertising and Its Association With E-Cigarette Use Among Youth and Adolescents in Two Largest Cities in Vietnam 2020, Tobacco Use Insights 2023 16
 4. Le Thị Thanh Hương, Tran Thi Van Anh, Nguyen Quynh Anh, Tran Thi Thu Thuy (2022) E- Cigarette Use among University in Hanoi, Vietnam, and associated factors. Asian Pac J Cancer Prev, 23 (11), 3649-3655 
 5. Phi NTT, Nguyen TTB, Le TTH, Do DT, Lenaerts M, Losson B, Vandenberg O, Dorny P, VAN Gerven M, Boere-Boonkamp M, Bui DT. 2022. Foodborne zoonotic trematode infections in Yen Bai, Vietnam: a situational analysis on knowledge, attitude, and practice (KAP) and risk behaviors. J Prev Med Hyg. Jul 31; 63(2).
 6. Nguyen Van Hau , Tran Thi Tuyet Hanh, James Mulhall , Hoang Van Minh , Trung Quang Duong, Nguyen Van Chien , Nguyen Thi Trang Nhung , Vu Hoang Lan , Hoang Ba Minh , Do Cuong , Nguyen Ngoc Bich , Nguyen Huu Quyen , Tran Nu Quy Linh , Nguyen Thi Tho , Ngu Duy Nghia , Le Van Quoc Anh , Diep Phan , Nguyen Quoc Viet Hung , Son Thai Mai 2022. Deep learning models for forecasting dengue fever based on climate data in Vietnam. PLOS Neglected Tropical Diseases. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010509
 7. Nguyen Huu Thong, Tran Thi Tuyet Hanh (2022)Current status of pterygium, knowledge, attitude, practice and some related factors among the elderly in 03 communes of Khoai Chau district, Hung Yen Province in 2021Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 06, Số 02-2022: SKPT_21_078
 8. Nguyen Van Loi, Tran Thi Tuyet Hanh (2022)Status of water quality and some related factors at connected water supply stations in Cai Lay District, Tien Giang ProvinceTạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển; Tập 06, Số 02-2022: SKPT_22_023
 9. Nhu Van Ha, Tran Thi Tuyet Hanh, Quang Ngoc La, Linh Nu Quy Tran, Tien Quang Truong (2022) Covid-19 vaccine acceptance in Vietnam: An online cross-sectional study. Asia Pacific Journal of Public Health, 34(1):131-133. doi: 10.1177/10105395211053732.
 10. Connie Cai Ru Gan, Rina Suryani Oktari, Huong Xuan Nguyen, Lixia Yuan, Xiuzhi Yu, Alisha KC, Tran Thi Tuyet Hanh, Dung Tri Phung, Febi Dwirahmadi, Tao Liu, Patou Masika Musumari, Ryoma Kayano, Cordia Ming-Yeuk Chu (2021) A scoping review of climate-related disasters in China, Indonesia and Vietnam: Disasters, health impacts, vulnerable populations and adaptation measures. International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 66, 2021,102608, ISSN 2212-4209, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102608.
 11. Phuong-Anh Le, Van Minh Hoang, Tran Thi Tuyet Hanh, Quynh Long Khuong, Momoe Takeuchi, Tuan Lam Nguyen, Thi Quynh Nga Pham, Van Tuan Le, Quoc Bao Tran, Kidong Park (2021): Violence and non-fatal injuries among Vietnamese in-school adolescents: national prevalence estimates and associated factors, International Journal of Injury Control and Safety Promotion, DOI: 10.1080/17457300.2021.1979046
 12. Le Thi Thanh Huong, Nguyen Quynh Anh, Vanhnasack Saenthavisouk, Vu Sinh Nam (2021) Key breeding sites of Aedes mosquitoes in Huaylau village, Pakse city, Champasack province, Lao People Democratic Republic 2019. Journal of Health and Development Studies (Vol.05, No.02-2021)
 13. Truong Quang TienTran Thi Tuyet Hanh, Tran Nu Quy Linh, Hoang Hai Phuc, Ha Van Nhu (2021), Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding COVID-19 prevention among Vietnamese Healthcare Workers in 2020. Health Services Insights
  Volume 14: 1–7. https://doi.org/10.1177/11786329211019225
 14. Trinh Khac Sau, Nghiem Xuan Truong, Tran Thi Tuyet Hanh, Bao Le Hung, Nguyen Duc Thang, Thi Le Lan Anh (2021). Ambient air monitoring around the dioxin remediation site in Da Nang, Vietnam, using passive air samplers. Environmental Monitoring and Assessment, volume 193, doi. 10.1007/s10661-021-09223-7
 15. Le Thi Thanh Huong, Le Tu Hoang, Tran Thi Tuyet-Hanh, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Huong, Do Manh Cuong, Bui Thi Tu Quyen (2020) Reported handwashing practices of Vietnamese people during the COVID-19 pandemic and associated factors: a 2020 online survey. AIMS Public Health 7(3):650-663
 16. Long K Chan, Lidia Morawska, Coral E Gartner, Le T T Huong, Hong H T C Le, Phong K Thai (2020) Secondhand smoke in public places in Vietnam: a TAP 5 years after implementation of the tobacco control law. Tobacco control 2020;0:1-7
 17. Ha Van Nhu, Tran Thi Tuyet Hanh, Nguyen Thi Anh Van, Tran Nu Quy Linh, Truong Quang Tien (2020). Knowledge, Attitudes, and Practices of the Vietnamese as Key Factors in Controlling COVID‐19. Journal of Community Health. https://doi.org/10.1007/s10900-020-00919-4 
 18. Tran Nu Quy Linh, Tran Thi Tuyet Hanh and Shaw, R. (2020), "COVID-19 initial preparedness and response in Vietnam during the first six months of the pandemic and the lessons for Sendai framework implementation", International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, Vol. 12 No. 1, pp. 143-155. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-07-2020-0080.
 19. Hoang Van Minh, Khuong Quynh Long, Nguyen Thanh Ha, Doan Thi Thuy Duong, Tran Trung, Hoang Thi Huong, Nguyen Van Huan, Tran Thi Tuyet Hanh, Vu Thi Hoang Lan, Nguyen Mai Huong, Luu Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Thu Trang, Cao Huu Quang, Nguyen Duc Thanh, Bui Thi My Anh, Bui Thi Thu Ha, 2020. Self-reported non-communicable diseases and associated socio-demographic status among ethnic minority populations in Vietnam, 2019. Health Psychology Open July-December 2020: 1–7
 20. Thi Phuong Thao Tran, Ngoc-Anh Hoang Thi, 
  Quynh Long Khuong, Bui Thi Thu Ha, Nguyen Thanh Ha, Doan Thi Thuy Duong, Tran Trung, Hoang Thi Huong, Nguyen Van Huan, Tran Thi Tuyet Hanh, Dang Kim Khanh Ly, Luu Thi Kim Oanh, Nguyen Thi Thu Trang, Cao Huu Quang, Nguyen Bao Ngoc, Hoang Hong Hanh, Tran Tuan Anh, 
  Nguyen Mai Huong, and Van Minh Hoang, 2020. Tobacco and Alcohol Use Among Ethnic Minorities in Vietnam. Asia Pacific Journal of Public Health 1–11. Doi: https://doi.org/10.1177/1010539520956444
 21. Le Thi Thanh Huong, Tran Thi Tuyet-Hanh*, Nguyen Quynh Anh, Nguyen Thi Huong, Phan Thi Thu Trang, Bui Thi Thu Ha, Khuong Quynh Long, Nguyen Thanh Ha, Nguyen Thi Thu Trang, Cao Huu Quang, Luu Thi Kim Oanh, Hoang Van Minh, Tran Thi Thu Thuy (2020). Access to Improved Water Sources and Sanitation in Minority Ethnic People in Vietnam and Some Sociodemographic Associations: A 2019 National Survey. Environmental Health Insights, Vol 14, pp. 1-9,   doi.org/10.1177/1178630220946342 
 22. Hoang Van Minh, Hoang Hong Hanh, Khuong Quynh Long, La Ngọc Quang, Tran Thi Tuyet Hanh. 2020. Describing the pattern of the COVID-19 epidemic in Vietnam. Global Health Action. https://doi.org/10.1080/16549716.2020.1776526
 23. Khuong Quynh Long, Hoang Hong Hanh, Tran Thi Tuyet Hanh, La Ngoc Quang, Hoang Van Minh, 2020. Treatment for COVID-19 Patients in Vietnam: Analysis of time-to-recovery. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. DOI: 10.4103/1995-7645.289505.
 24. Hoang Van Minh, Nguyen Thi Ngoc Phuong, Tran Thi Phuong Thao, Khuong Quynh Long, Nguyen Van Huy, Dao Thi Minh An, Tran Thi Tuyet Hanh, 2020. The COVID-19 pandemic in the ASEAN: A preliminary report on the spread, burden and medical capacities. Asia Pacific Journal of Tropical Medicine, Vol. 13, Issue 6, pp. 247-251, DOI: 10.4103/1995-7645.284644.
 25. Tran Thi Tuyet Hanh, Le Thi Thanh Huong, Nguyen Thi Lien Huong, Tran Nu Quy Linh, Nguyen Huu Quyen, Nguyen Thi Trang Nhung, Kristie Ebi, Nguyen Dinh Cuong, Ha Van Nhu, Tran Mai Kien, Simon Hales, Do Manh Cuong, Nguyen Thi Thi Tho, Luu Quoc Toan, Nguyen Ngoc Bich, Hoang Van Minh, 2020. Vietnam climate change and health vulnerability and adaptation assessment, 2018. Environmental Health Insights. Doi: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1178630220924658
 26. Tran Thi Tuyet HanhMac Huy Hanh 2020. Hygienic Practices and Structural Conditions of the Food Processing Premises Were the Main Drivers of Microbiological Quality of Edible Ice Products in Binh Phuoc Province, Vietnam 2019. Environmental Health Insights. Doi: https://doi.org/10.1177/1178630220929722
 27.  Le Thi Thanh Huong, Tran Thi Tuyet Hanh, Luu Quoc Toan, Do Thi Hanh Trang, Nguyen Thuy Quynh, Nguyen Quynh Anh, Tran Khanh Long, Stanley Fenwick, Nguyen Thanh Ha, Bruce H Alexander, 2020. Training need assessment for a master training program in Environmental Health program in Vietnam. AIMS Public Health2020, 7(1): 197-212. doi: 10.3934/publichealth.2020017.
 28. Nguyen Thi Huong-Anh, Dang Van Chinh, Tran Thi Tuyet Hanh, 2020. Antibiotic Residues in Chickens and Farmers’ Knowledge of Their Use in Tay Ninh Province, Vietnam, in 2017. Asia Pacific Journal of Public Health. Doi: https://doi.org/10.1177/1010539520909942
 29. Tran Nu Quy Linh, Tran Thi Tuyet Hanh 2020. Public Health and Disaster Risk Reduction: Experiences from Vietnam, in Public Health and Disasters Health Emergency and Disaster Risk Management in Asia (Editors Emily Ying Yang Chan & Rajib Shaw). Springer, ISSN 2196-4106. https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-0924-7
 30. Nguyen Hung Minh, Tri Manh Chan, Nguyen Thi Minh Hue, Tu Binh Minh, Tran Thi Tuyet-Hanh 2019. Bioaccumulation of PCDD/Fs in foodstuffs near Bien Hoa and DaNang airbases: assessment on sources and distribution. Environmental Science and Pollution Research. Volume 26, Issue 28, pp 28852–28859. Doi: https://doi.org/10.1007/s11356-019-06046-5
 31. Do, T. T. H., Correa-Velez, I., & Dunne, M. P. (2019). Trauma Exposure and Mental Health Problems Among Adults in Central Vietnam: A Randomized Cross-Sectional Survey. Front Psychiatry, 10, 31. doi:10.3389/fpsyt.2019.00031
 32. Vo, T. M., Tran, Q. T., Le, C. V., Do, T. T., & Le, T. M. (2019). Depression and associated factors among infertile women at Tu Du hospital, Vietnam: a cross-sectional study. Int J Womens Health, 11, 343-351. doi:10.2147/ijwh.s205231
 33. Hung Nguyen-Viet, Delia Grace, Phuc Pham-Duc, Sinh Dang-Xuan, Toan Luu-Quoc, Fred Unger, Sethde Vlieger, Ngoc pham-Thi, Nhiem Duong-Van, Long Nguyen-Hung, Luan Tran-Dinh, Tran Thi Tuyet-Hanh, 2018. Research and training partnership to assist policy and capacity building in improving food safety in Vietnam. Global Food Security, Vol. 19, pp 24-30. Doi: https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.08.009
 34. Julia VeidtSteven LamHung Nguyen-VietTran Thi Tuyet-HanhHuong Nguyen-MaiSherilee L. Harper, 2018. Is Agricultural Intensification a Growing Health Concern? Perceptions from Waste Management Stakeholders in Vietnam. Doi: https://www.mdpi.com/2071-1050/10/12/4395/htm
 35. Tran Thi Tuyet Hanh, Nguyen Nhat Cam, Le Thi Thanh Huong, Tran Khanh Long, Tran Mai Kien, Dang Thi Kim Hanh, Nguyen Huu Quyen, Tran Nu Quy Linh, Joacim Rocklov, Mikkel Quam, Hoang Van Minh (2018). Climate variability and Dengue Hemorrhagic fever in Hanoi, Viet Nam during 2008 to 2015. Asia Pacific Journal of Public Health, 2018, pp. 1-10, DOI: 10.1177/1010539518790143. 
 36. Le Thi Thanh Huong, Le Thi Kim Anh, Tran Khanh Long, Tran Thi Van Anh, Nguyen Thi Huong, Nguyen Thanh Ha, and Tran Thi Tuyet-Hanh (2018). Water Supply, Sanitation, and Medical Waste Treatment and Disposal at Commune Health Centers in Vietnam. Asia Pacific Journal of Public Health, 2018, DOI:10.1177/1010539518800344
 37. Arnold Schecter, Jenevieve Kincaid, Hoang Trong Quynh, Joel Lanceta, Hanh Thi Tuyet Tran, Riley Crandall, William Shropshire, and Linda S. Birnbaum (2018). Biomonitoring of Metals, Polybrominated Diphenyl Ethers, Polychlorinated Biphenyls, and Persistent Pesticides in Vietnamese Female Electronic Waste Recyclers, Journal of Occupational and Environmental Medicine, Volume 60, Number 2, pp.191-197.  Thomson DOI: 10.1097/JOM.0000000000001200
 38. Ha, N. T., Trang, D. T. H., & Ha, L. T. T. (2018). Is obesity associated with decreased health-related quality of life in school-age children?-Results from a survey in Vietnam. AIMS Public Health, 5(4), 338-351. doi:10.3934/publichealth.2018.4.338
 39. Le Thi Thanh Huong, Tran Khanh Long, Tran Thi Van Anh, Tran Thi Tuyet Hanh, Kim Bao Giang, Phan Thi Hai, Doan Thi Thu Huyen, Luong Ngoc Khue, Nguyen Tuan Lam, Pham Thi Quynh Nga, Nguyen The Quan, Tran Nu Quy Linh, Nguyen Thnh Ha, Hoang Van Minh (2017). The exposure to tobacco advertising, promotion among the adult population in Vietnam and its implications for public health. Asia Pacific Journal of Public Health, 2017 Oct 1:1010539517735630. doi: 10.1177/1010539517735630
 40. Le Thi Thanh Huong, Tran Khanh Long, Phung Xuan Son, Tran Thi Tuyet Hanh (2017). Prevalence of smoking and its associated factors: evidence from the CHILILAB Demographic Surveillance System in Viet Nam. Asia Pacific Journal of Public Health, Vol. 29, Issue 5 – Suppl, pp. 53S-61S.
 41. Hung Nguyen-Viet, Tran Thi Tuyet-Hanh, Fred Unger, Sinh Dang-Xuan and Delia Grace 2017, Food safety in Vietnam: where we are at and what we can learn from international experiences.
 Infectious Diseases of Poverty 6:39 DOI 10.1186/s40249-017-0249-7.
 42. Le Thi Thanh Huong, Tran Khanh Long, Cong Ngoc Long, Le Thi Thu Ha, Nguyen Thi Lien Huong, Do Manh Cuong, Duong Chi Nam, Nguyen Thanh Ha, Pham Huy Tuan Kiet and Do Thi Hanh Trang (2017). Handwashing with soap practices among caretakers of children under five years of age in five provinces of Vietnam. Vietnam Journal of Preventive Medicine (English version), 27 (4): 101-110.

Sách và các ấn phẩm khác

 1. Hà Văn Như, Đỗ Thị Hạnh Trang, Công Ngọc Long (2017) Quản lý Y tế Công cộng trong thảm hoạ. Giáo trình giảng dạy cho sinh viên cử nhân và thạc sĩ y tế công cộng. Trường Đại học Y tế Công cộng. Hà Nội.
 2. Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn, (2016). Giáo trình Sức khỏe môi trường (tài liệu đào tạo sau đại học), Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 3. Nguyễn Việt Hùng, Trần Thị Tuyết Hạnh chủ biên (2016). Tiếp cận hệ sinh thái đối với sức khoẻ  (Ecohealth): lý thuyết và áp dụng trong nghiên cứu SKMT tại Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 4. Phạm Đức Phúc, Lưu Quốc Toản, Trần Thị Tuyết Hạnh và cộng sự, (2016). Sổ tay hướng dẫn Đánh giá nguy cơ hoá học trong an toàn thực phẩm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 5. Phạm Đức Phúc, Đặng Xuân Sinh , Trần Thị Tuyết Hạnh và cộng sự(, 2016). Sổ tay hướng dẫn Đánh giá nguy cơ vi sinh vật trong an toàn thực phẩm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 6. Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn, (2015). Sức khỏe môi trường – Giáo trình cơ bản dùng cho các trường đại học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 7. Nguyễn Thanh Hà, Đỗ Thị Hạnh Trang. (2015). Chính sách giảm mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam. Trong Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Thi, Nguyễn Thanh Hà và cs. Quá chình trính sách chăm sóc sức khoẻ bà mẹ ở Việt Nam và những bài học kinh nghiệm. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội.
 8. Nguyễn Huy Nga, Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn, (2014). Giáo trình Sức khỏe Môi trường (sách dùng đào tạo cử nhân Y tế Công cộng). Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
 9. Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Tuyết Hạnh, Trần Khánh Long, Phùng Xuân Sơn, (2014). Giáo trình Sức khỏe môi trường – tài liệu giảng dạy cho Cử nhân Y tế công cộng định hướng Sức khỏe môi trường – nghề nghiệp. Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.
 10. Trần Thị Tuyết Hạnh, Nguyễn Việt Hùng chủ biên, (2013). Đánh giá nguy cơ Sức khỏe môi trường- Nghề nghiệp: giáo trình đào tạo cử nhân YTCC, định hướng SKMT-NN. Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội.
 11. Trần Trọng Hải, Nguyễn Thị Minh Thủy, Trần Thị Tuyết Hạnh (2012). Quản lý và tổ chức phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc hóa học/dioxin - Lồng ghép trong chương trình phục hổi chức năng dựa vào cộng đồng. Nhà xuất bản Y học.
 12. Nguyễn Công Khẩn, Nguyễn Việt Hùng, Trần Thị Tuyết Hạnh và cộng sự, (2011). Đánh giá nguy cơ vi sinh vật trong thực phẩm tại Việt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.