KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

Nhân sự Bộ môn Sức khỏe môi trường

 

 

Ảnh

Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính

Liên hệ

Lê Thị Thanh Hương

(Trưởng Bộ môn)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Sức khỏe môi trường

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong linh vực Y tế công cộng và Sức khỏe môi trường
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban giám hiệu và Lãnh đạo Khoa

 

lth@huph.edu.vn

Trần Thị Tuyết Hạnh

(Giảng viên)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Sức khỏe môi trường

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong linh vực Y tế công cộng và Sức khỏe môi trường
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và Bộ môn

 

tth2@huph.edu.vn

Nguyễn Quỳnh Anh

(Giảng viên)

Thạc sĩ chuyên ngành Quàn lý Môi trường

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy
 • Tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

Thực hiện các công tác khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và Bộ môn

Nqa1@huph.edu.vn

 

Đỗ Thị Hạnh Trang

(Trưởng bộ môn)

Tiến sĩ Y tế công cộng

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của Bộ môn Phòng chống thảm họa.

Trực tiếp phụ trách:

 • Chủ trì xây dựng và và phát triển chương trình đào tạo về phòng chống thảm họa.
 • Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động và phát triển bộ môn.
 • Tham gia giảng dạy Nghiên cứu khoa học và hợp tác trong nước và quốc tế.
 • Thực hiện một số công việc khác theo phân công của Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

dtht@huph.edu.vn

 

Phan Thị Thu Trang

(Giảng viên)

Thạc sĩ Khoa học Môi trường

Thực hiện các hoạt động của Bộ môn Phòng chống thảm họa.

Trực tiếp phụ trách:

 • Giảng dạy các lớp cử nhân
 • Tham gia xây dựng chương trình đào tạo
 • Nghiên cứu khoa học, tập trung vào chủ đề thảm họa và những ảnh hưởng sức khỏe tới cộng đồng
 • Tham gia xây dựng kế hoạch trung và ngắn hạn.
 • Thực hiện một số công việc khác theo phân công của lãnh đạo bộ môn và của Trường.

pttt@huph.edu.vn