KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Bộ môn Dinh dưỡng là đơn vị thuộc Khoa Sức khỏe môi trường – Nghề nghiệp, trường Đại học Y tế công cộng. Theo Quyết định số 6221/QĐ-BYT ngày 18/10/2016 của Bộ Y tế về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Y tế công cộng, Bộ môn được tách ra từ Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm. Nhiệm vụ chính của Bộ môn là xây dựng chương trình tài liệu, giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn trong lĩnh vực chuyên ngành dinh dưỡng.

Thế kỷ XX chứng kiến những thành tựu xuất sắc của dinh dưỡng học và những ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực quan trọng của đời sống. Khoa học dinh dưỡng với những hiểu biết mới đã soi sáng ngày một đầy đủ và toàn diện hơn vai trò của dinh dưỡng đối với việc bảo vệ và duy trì sức khỏe con người và đã chứng minh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của nó trong phòng và hỗ trợ điều trị bệnh.

Trong giai đoạn tới, bên cạnh việc đào tạo và nghiên cứu các vấn đề dinh dưỡng cộng đồng, Bộ môn sẽ tập trung phát triển theo hướng mới đó là dinh dưỡng tiết chế. Chương trình cử nhân dinh dưỡng mà Bộ môn chịu trách nhiệm điều phối hướng tới đào tạo và cung cấp nhân lực dinh dưỡng làm việc trong bệnh viện. Bên cạnh đó, Bộ môn cũng phát triển phòng tư vấn dinh dưỡng tại phòng khám đa khoa của trường Đại học Y tế công cộng là nơi cung cấp dịch vụ tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh và cũng là cơ sở thực hành nghề nghiệp của sinh viên cử nhân dinh dưỡng.

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM