KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG VÀ NGHỀ NGHIỆP

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Nhân sự của Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm

Ảnh Họ tên, chức trách nhiệm vụ chính Liên hệ

Lê Danh Tuyên

(Trưởng Bộ môn)

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Chuyên ngành Dinh dưỡng và thực phẩm

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Thực hiện các công tác khác theo phân công của Ban giám hiệu
ledanhtuyen@dinhduong.org.vn
Nguyễn Thanh Hà

(Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng Bộ môn)

Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Chuyên ngành Dinh dưỡng, y tế công cộng

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng

nth1@huph.edu.vn

Lưu Quốc Toản

(Phó Trưởng Bộ môn)

Thạc sĩ Y tế công cộng

Chuyên ngành Dinh dưỡng, An toàn Thực phẩm

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn luận án/luận văn học viên sau đại học
 • Chủ trì/tham gia thiết kế chương trình đào tạo
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
lqt@huph.edu.vn

Lê Thị Thu Hà

(Giảng viên)

Thạc sĩ Dinh dưỡng

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn hỗ trợ luận văn học viên sau đại học
 • Chù trì/tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa, trường Đại học Y tế công cộng
ltth@huph.edu.vn

Nguyễn Thị Nhung

(Giảng viên)

Bác sĩ Y học dự phòng

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn hỗ trợ luận văn học viên sau đại học
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Chủ trì/tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng
ntn7@huph.edu.vn

Trần Thị Hải

(Giảng viên)

Thạc sĩ Dinh dưỡng

 • Giảng dạy
 • Hướng dẫn hỗ trợ luận văn học viên sau đại học
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia tư vấn trong lĩnh vực Y tế công cộng và Dinh dưỡng
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng
tth6@huph.edu.vn 

Hoàng Khắc Tuấn Anh

(Giảng viên)

Thạc sĩ Dinh dưỡng và thực phẩm

 • Giảng dạy
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng
hkta@huph.edu.vn

Nguyễn  Thị  Quỳnh  Chi

(Giảng viên)

Thạc sĩ

Chuyên ngành Dinh dưỡng

 • Giảng dạy
 • Tham gia biên soạn giáo trình giảng dạy
 • Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp
 • Tham gia khám, tư vấn dinh dưỡng tại phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng khám đa khoa trường Đại học Y tế công cộng
ntqc@huph.edu.vn

BỘ MÔN DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM